Tarieven

img_servicesdetail-RWTU9TD.jpg

Tarieven

Bij Mond & Zo begrijpen we dat transparantie en duidelijkheid essentieel zijn als het gaat om de tarieven voor tandtechniek en tandprothetiek. Wij streven naar eerlijke prijzen en kwalitatieve zorg. Onze tarieven zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Voorafgaand aan elke behandeling zullen we een behandelplan opstellen, inclusief een overzicht van de te verwachten kosten. We zullen dit met u bespreken, zodat u volledig geïnformeerd bent over de prijzen en eventuele vergoedingen vanuit uw zorgverzekering.

Bij Mond & Zo streven we naar betaalbare tandtechniek en tandprothetiek van hoge kwaliteit. We werken nauw samen met verschillende zorgverzekeraars en kunnen u helpen bij het indienen van declaraties.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze tarieven en vergoedingen. We staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het verkrijgen van de beste tandheelkundige zorg binnen uw budget.

Bij Mond & Zo besteden we liever onze tijd aan jou dan aan administratie. Daarom verzorgt Infomedics voor ons de facturatie en inning van nota’s. Zij zijn gespecialiseerd in digitaal factureren voor de gezondheidszorg en werken voor duizenden zorgaanbieders.

Onze rekeningen zijn duidelijk opgebouwd met verrichtingen, codes en behandeldatum. Je kunt tarieven raadplegen voor meer informatie over wettelijk vastgestelde codes en tarieven. Nota’s kunnen meestal direct bij je zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Soms ontvang je een restnota voor niet-vergoede onderdelen.

Als er geen overeenkomst is met je zorgverzekeraar, ontvang je een e-mail met een link naar je nota. Je kunt deze zelf bij je verzekeraar declareren.

Wil je je rekening online ontvangen? Geef dan je e-mailadres en mobiele telefoonnummer door. Infomedics geeft je veilig toegang tot het online portaal. Liever een papieren rekening? Dat kun je instellen.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Neem bij betalingsproblemen contact op voor een betalingsregeling. Je kunt Infomedics bereiken via e-mail: rekening@infomedics.nl, of telefonisch op 036 – 20 31 900 (ma-vr, 09:00-17:00 uur).

Een deel van de zorg die tandartsen en mondzorgpraktijken leveren, valt onder de basisverzekering. De kosten van de tandarts worden voor kinderen tot achttien jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, implantaten en beugels.

Voor volwassenen zitten alleen het kunstgebit en het klikgebit (een ‘vast’ kunstgebit) in de basisverzekering, en de meeste behandelingen door de kaakchirurg. Je kan overwegen een aanvullende tandartsverzekering te nemen voor die tandartskosten die de basisverzekering niet dekt.

Bereken hier de vergoeding van zorgverzekeraars van je tandartsverzekering voor je tandartsbehandeling. Deze berekening is indicatief.

Wie vergoed tandartskosten in 2018? Check hier de vergoedingen voor tandartskosten per zorgverzekeraar.

Experts van de Consumentenbond hebben ruim dertig zorgverzekeraars beoordeeld op premie, dekking en voorwaarden. Vergelijk hier alle zorgverzekeraars.

We hebben een implantologie- en prothesecontract met de zorgverzekeraars VGZ & CZ.  Op deze manier bent u ervan verzekerd dat uw implantaatbehandeling voor een prothese op implantaten, de reparatie en een rebasing van uw huidige prothese bij Mond&Zo (op uw eigen bijdrage na) geheel vergoed wordt.

Voor patiënten onder de achttien jaar is mondzorg onderdeel van de basisverzekering (met uitzondering van kronen, bruggen, implantaten en beugels) en geldt er geen eigen risico.

Voor patiënten vanaf achttien jaar valt de meeste mondzorg niet in de basisverzekering. Dat betekent dat de rekening van de tandarts niet onder het eigen risico uit de basisverzekering valt.

Mondzorg die wel in de basisverzekering zit, valt onder het eigen risico.

Onder de basisverzekering valt bijvoorbeeld:

  • bijzondere tandheelkunde (tandheelkundige zorg voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking)
  • behandelingen bij de kaakchirurg
  • een volledige gebitsprothese(kunstgebit of klikgebit)
  • reparaties aan en het opvullen van een volledige prothese

Volwassen patiënten die nog geen (andere) mondzorg hebben gekregen en die een beroep doen op mondzorg uit de basisverzekering, betalen dus eerst het eigen risico. Ook als je nog niet aan het maximumbedrag van het eigen risico zit, heeft dit gevolgen voor de kosten van een bezoek aan de tandarts of kaakchirurg.

Het kan ook zijn dat een patiënt zorg gebruikt waarvoor een (wettelijke) eigen bijdrage geldt. De patiënt betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft, telt mee voor het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico.

Ben je ouder dan achttien jaar, dan kun je ervoor kiezen om je aanvullend te verzekeren voor de tandarts. De voorwaarden van deze verzekeringen verschillen. 

Mond & Zo Brusselpoort